Chcete s námi spolupracovat?

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Na našem webu umístěném na internetové adrese www.eltoro.cz/ (dále „Web“), ale i jinde, se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané zejména prostřednictvím Webu shromažďujeme a zpracováváme.

 1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  1. EL TORO Digital Agency s.r.o., sídlem se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 06716440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 287553, která provozuje Web.

  2. Naše kontaktní údaje jsou následující:

   1. e-mail: agency@eltoro.cz
   2. telefon: +420 773 080 080
   3. adresa kanceláře: Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
   4. adresa sídla: Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7

   Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji.

 2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Kdy Vaše osobní údaje získáváme:
   1. při jakémkoliv uzavření smlouvy s námi, ať už elektronicky nebo v listinné podobě;
   2. pokud se přihlásíte k odběru newsletteru;
   3. pokud nás kontaktujete;
   4. pokud navštívíte web z firemní IP adresy. (název společnosti
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

  1. Při uzavření smlouvy zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

   1. jméno a příjmení, případně název společnosti
   2. adresu sídla, případně jinou další doručovací a fakturační adresu
   3. Vaše IČO, a jste-li plátci DPH, tak také Vaše DIČ
   4. telefonní číslo
   5. e-mail

   Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a následně Vám mohli řádně poskytnout naše plnění. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni Vám produkt nebo službu poskytnout, zpracovat a vyfakturovat. Telefonní číslo potřebujeme k tomu, abychom Vám na něj mohli v případě nutnosti zavolat ohledně stavu Vaší objednávky. O bezpečnost Vašich údajů se nemusíte obávat. Sdělení Vašeho jména a příjmení, jakož i Vašeho IČO a případně názvu společnosti a DIČ, je potřeba k tomu, abychom měli rámcovou představu o tom, s kým smlouvu uzavíráme. Navíc nám ulehčí komunikaci s Vámi a Vám zpříjemní uživatelský zážitek z komunikace s námi. Váš e-mail potřebujeme proto, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud si nepřejete nebo nemůžete být kontaktováni telefonicky, nebo pokud to povaha zprávy vyžaduje. Vaši adresu potřebujeme proto, abychom věděl, kam budeme produkt dodávat a pro účely fakturace.

  2. Pokud nás kontaktujete na adresách výše uvedených v odstavci 1.2. nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu, případně prostřednictvím našich sociálních sítí, zpracováváme, pokud jste nám je poskytli nebo pokud z takové adresy přišel Váš dotaz, Vaše:

   1. jméno a příjmení
   2. obchodní firmu
   3. telefon
   4. e-mail
   5. webové stránky

   Vždy v takových případech také zpracováváme obsah Vašeho dotazu, abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo, a mohli Vám odpovědět. Výše uvedené údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli řádně odpovědět.

  3. Při odběru newsletteru zpracováváme:

   1. jméno a příjmení, případně název společnosti
   2. e-mail
   3. telefonní číslo
  4. Při navštívení webu z firemní IP adresy zpracováváme:

   1. název společnosti

   Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Používáme je k tomu, abychom věděli, komu newsletter zasíláme a abychom Vám ho mohli řádně zasílat.

 4. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Možnosti jsou typicky celkem čtyři:
   1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Na základě smlouvy jsme schopni Vám dodat Vámi objednaný produkt
   2. se zpracováním jste souhlasili
   3. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem
   4. zpracování nám ukládá zákon
  2. Dále Vás můžeme informovat o novinkách v rámci poskytování našich služeb a dalších novinkách, akcích a to tehdy, pokud se k odběru těchto informací sami přihlásíte na Webu. Tyto informace Vám předáváme na základě Vašeho souhlasu. Při každém telefonátu nebo v každém e-mailu nás samozřejmě můžete požádat, abychom Vám už nevolali a nepsali.
 5. KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Některé osobní údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (účetní, IT podpora).
 6. JAKÉ DALŠÍ ÚDAJE A JAK ZPRACOVÁVÁME?

  1. Na našem webu používáme cookies. Více si o nich můžete přečíst zde: https://eltoro.cz/cookies.
 7. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

  1. Osobní údaje uvedené ve Vaší ve smlouvě (popř. Vaší objednávce) uchováváme, dokud není Vaše objednávka vyřízená a dále po dobu 5 let, abychom byli schopni po promlčecí dobu chránit naše práva.
  2. Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.
  3. Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.
  4. Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za poskytování služeb totiž neseme odpovědnost.
 8. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
  5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   1. pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit
   2. pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování
   3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků
   4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  6. Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
  7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail agency@eltoro.cz nebo se ozvat na jakýkoliv jiný kontakt uvedený v odstavci 1.2. těchto zásad ochrany soukromí.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady jsme vydali dne 13. 10. 2023

EL TORO logo icon

Zveme vás
na kávu  a Marsku. Mars

Plán je jednoduchý! Domluvíme si termín,
dáme si společné kafe a řekneme si,
kdy odstartujeme váš business!

Najdete nás také